Παρουσιάσεις

Τρέχουσες Παρουσιάσεις

Καμία


Προηγούμενες Παρουσιάσεις

 

LAMP Workshop με χρήση του ~Okeanos IaaS


7 Απριλίου 2014 και ώρα 17.00 Εργαστήριο Ε4

  • Γιώργος Λεμάνης

 

SSH Tips και Τεχνικές (Workshop)


Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013

  • Θωμάς Καπούλας

 

LAMP Workshop


30 Μαΐου 2013

  • Γιώργος Λεμάνης

 

Linux InstallFest


27 Μαΐου 2013

  • Γιάννης Γιαννακόπουλος
  • Θωμάς Καπούλας
  • Χαράλαμπος Κώστας
  • Γιώργος Λεμάνης

 

Παρουσίαση της Κοινότητας ΕΛ\ΛΑΚ


16 Απριλίου 2013

  • Καπούλας Θωμάς
  • Λεμάνης Γιώργος

Διαφάνειες  

 

Μαθήματα Python


Κατά την διάρκεια του Χειμερινού Εξαμήνου 2012 παρουσιάστηκε η scripting γλώσσα Python.

  • Λεμάνης Γιώργος

Διαφάνειες [Part 1], Διαφάνειες [Part 2]