Ομάδα

Η Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, είναι μια ομάδα χρηστών ελεύθερου λογισμικού με κοινή σύνδεση το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας αλλά και την αγάπη για την τεχνολογία, την μάθηση και το ανοιχτό λογισμικό.

Στόχοι μας είναι...

να αποκτήσουμε νέες γνώσεις, να μοιραστούμε εμπειρίες, ιδέες, απόψεις, κώδικα,
να συμμετέχουμε σε κοινές δράσεις,
να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη σε χρήστες ελεύθερου λογισμικού, κυρίως, όταν και όποτε χρειάζεται,
να συνεισφέρουμε σε projects ανοιχτού κώδικα,
να συμβάλουμε στην προώθηση του ΕΛ/ΛΑΚ εντός και εκτός του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.